Uloguj se

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja internet sajta www.satplus.rs

Web stranica www.satplus.rs sastoji se od različitih sadržaja koje pribavlja, stvara, unosi ili održava SAT Media Group. Ako koristite ovu prezentaciju i njene stranice, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama bez modifikacija

USLOVI KORIŠĆENJA

Sajtu www.satplus.rs mogu pristupiti svi, bez prethodne registracije. Svi korisnici imaju mogućnost registracije, kao i kupovine mesečne ili godišnje pretplate. Korisnici koji se registruju (otvore lični nalog) imaju mogućnost da pristupaju jednom članku nedeljno iz kategorije za koju je potrebna pretplata, kao i da prate sva uživo uključenja, bez mogućnosti komentarisanja. Kupovima mesečne ili godišnje pretplate omogućava neograničeni pristup svim tekstovima i video sadržajima iz kategorije za koju je potrebna pretplata. Neograničen pristup svim uživo uključenjima, mogućnost postavljanja pitanja svim sagovornicima i direktno odgovaranje u toku uključenja uživo.

Kupovina pretplate se obavlja putem sajta www.satplus.rs, na stranici https://www.satplus.rs/pretplata unošenjem odgovarajućih podataka. Pretplata može biti godišnja i mesečna.

IZVORI I TAČNOST PODATAKA

Svi podaci na ovoj web prezentaciji u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog izrazitog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na ovoj stranici SAT Media Grupa ne garantuje za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornom za njihovu aktuelnost, kompletnost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet stranice.

MODIFIKACIJA OVIH PRAVILA KORIŠĆENJA

SAT Media Group redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranicama prezentacije, ali zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje. SAT Media Group zadržava pravo da bez prethodne najave promeni bilo koji deo internet stranice, bilo koji podatak ili informaciju. SAT Media Group ne daje nikakve garancije za bilo koji od sadržaja prikazan na ovoj internet stranici. Ni pod kojim okolnostima SAT Media Group nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet prezentacije, za bilo koju štetu nastalu preuzimanjem podataka ili pristupom ovoj stranici.

LIČNI PODACI KORISNIKA

Internet stranici www.satplus.rs moguće je pristupati bez ostavljanja podataka, a da bi se dobio kompletan pristup svim sadržajima kao i mogućnost kupovine pretplate potrebno je kreirati lični nalog u kome se dostavljaju osnovni podaci. Tačnost tih podataka SAT Media Group neće proveravati niti će lični podaci, za svakog korisnika pojedinačno, biti na raspolaganju bilo kojoj trećoj strani. Svi prikupljeni podaci koristiće se isključivo u statističke svrhe. SAT Media Group zadržava pravo da upotrebi isključivo adresu elektronske pošte koju korisnik ostavi za slanje obaveštenja koja se odnose na sadržaj internet stranice www.satplus.rs, sadržaje Facebook stranice SATofficial, Instagram stranice @satemisija kao i sadržaje partnera obe stranice. Korisnik koji ne želi da prima obaveštenja ove vrste može ih otkazati slanjem povratne e-mail poruke sa naznakom „STOP“.

ELEKTRONSKO PLAĆANJE

Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane - WSPay. WSPay poseduje odgovarajući sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštiti. O uslovima korišćenja i načina rada WSPay - molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načinom rada koji su istaknuti na adresi https://www.wspay.rs/

Korisnik prihvatanjem ovih uslova daje saglasnost da se transakcije obavljaju platnim karticama posredstvom WSPay i uslovima i načinom rada treće strane. Podatke koje treća strana prikuplja zarad obavljanja transakcija i njihova zaštita urešena je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se imaju smatrati obrađivačima.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. DETALJNIJE INFORMACIJE O PLAĆANJU POGLEDAJTE NA LINKU https://www.satplus.rs/uslovi-kupovine

U slučaju nemogućnosti pristupa sadržaju za koji ste se pretplatili, kao i u slučaju ne uspešne transakcije sve reklamacije slati na mail internet@satmediagroup.net.

Rok za rešavanja reklamacija iznosi 14 dana od dana kada je reklamacije izjavljena.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.satplus.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

VEZA DO STRANICA TREĆE STRANE

Web stranica www.satplus.rs može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. SAT Media Group nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovoran za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice. SAT Media Group nije odgovoran za webcasting ili drugu vrstu prenosa koju primi sa povezane stranice.

OGLASNE PORUKE

Za sve oglasne poruke koje se pojavljuju na ovoj internet stranici odgovorni su isključivo njihovi kreatori. SAT Media Group nema kontrolu nad uslugama ili proizvodima koji se eventualno nude kroz te oglasne poruke i ne garantuje za tačnost, zakonitost ili ispunjenje bilo koje od ponuda navedenih u oglasnim porukama.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Prihvatanjem uslova za korišćenje stranica Web prezentacije SAT Media Group potvršujete da nećete upotrebljavati navedene Web stranice u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicama na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

USTUPANJE PRISTUPNIH ŠIFRI I SADRŽAJA

Svaki korisnik prilikom registracije na internet prezentaciju otvara svoj lični nalog sa ličnim pristupnim šiframa koje omogućavaju pristup određenim sadržajima prezentacije. Ove šifre kao i navedeni sadržaji, uključujući i naknadno kupljene sadržaje, namenjeni su isključivo onome ko je otvorio nalog. Deljenje, ustupanje, javno oglašavanje ili obelodanjivanje ličnih pristupnih šifri na bilo koji način je zabranjeno. SAT Media Group zadržava pravo da trajno ukine pristup internet prezentaciji svakome ko na ovaj način krši pravila korišćenja internet prezentacije

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. SAT Media Group može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Web stranica www.satplus.rs ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

SAT Media Group zadržava vlastito diskreciono pravo da prekine korisniku pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI

Ukupan sadržaj stranica Web prezentacije www.satplus.rs SAT Media Grupe d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje SAT Media Grupe